Úvodem

Společnost InkasníSlužba.Cz se zabývá správou a inkasem pohledávek, vymáháním dluhů a poradenstvím v oblasti krizového řízení firem a obchodně-závazkových vztahů.

Hlavní činností je správa a inkaso pohledávek a jejich zajišťování, osobní jednání s dlužníky, nastavování splátkových kalendářů a komplexní servis pro věřitele. K řešení každého případu přistupujeme s maximální péčí a zájmem na efektivním výsledku.

Cílem naší činnosti je vylepšit cash-flow našich klientů a zajistit rychlé a efektivně uspokojit jejich splatné pohledávky. Jako externí specialisté se věnujeme pouze této činnosti, používáme moderní metody vyhledávání dlužníků a jednání s nimi. Při naší práci se snažíme vždy najít konstruktivní a věcné řešení. Podílíme se také na rozplétání velkého nešvaru českého podnikatelského prostředí – druhotné platební neschopnosti.

Naši klienti se mohou soustředit na svoji hlavní výdělečnou aktivitu a práci spojenou s inkasem a vymáháním svých pohledávek přenechají specialistům. U věřitelů velmi často dochází k situaci, kdy vymáhají pohledávky bez ohledu na charakter či situaci dlužníka nebo bez jakékoliv konzultace s odborníkem a vynakládají nemalé náklady. Naše služba a včasná kvalitní – byť negativní – informace může celou řadu nákladů spojených s dalším procesem vymáhání pohledávek uspořit.

Mezi další činnosti naší společnosti je obecně poradenství v oblasti pohledávek a závazků, krizové řízení podniku, konzultační činnost při hrozící či již existující druhotné platební neschopnosti a řešení obchodně-závazkových vztahů takovým způsobem, aby výsledky byly oboustranně uspokojivé. Externí pohled specialisty může velmi často odhalit slabé stránky, pomůže předejít vzniku krizových situací a pomůže využít příležitostí ke zdravému růstu.
Mezi naše klienty patří jak jednotlivci – soukromé osoby i podnikatelé, firmy, majitelé domů, sdružení vlastníků jednotek a družstva i významné české a nadnárodní společnosti.

Všichni naši klienti mohou ocenit naši odbornost, nezávislý externí pohled, maximální péči o jejich pohledávky.

Naším přínosem je zejména rychlé zlepšení Vašeho cash-flow a přidaná hodnota našeho kvalifikovaného poradenství.

Google+