• Našim klientům nabízíme možnost odkupu/postoupení pohledávek.
  • Vy máte Vaše peníze a my se staráme.
  • Pro více informací nás kontaktuje prostřednictvím e-mailu na adrese: info@inkasnisluzba.cz

 

Po prověření a posouzení bonity vašich dlužníků a dokladů potřebných pro prokázání oprávněnost pohledávky vám nabídneme odkupu pohledávek za aktuální cenu standardní na trhu s přihlédnutí k vymahatelnosti dané pohledávky a bonitě dlužníka. Jedná se o optimální řešení pro klienty, kteří nechtějí nebo nemohou čekat na úhradu svých pohledávek v budoucnosti, příp. nechtějí čekat na výsledek soudního či exekučního řízení.