Společnost InkasníSlužba.cz se zabývá evidencí, správou, odkupem a inkasem pohledávek, vymáháním dluhů a poradenstvím v oblasti krizového řízení firem a obchodně-závazkových vztahů.

Hlavní činností je správa a inkaso pohledávek a jejich zajišťování, osobní jednání s dlužníky, nastavování splátkových kalendářů a komplexní servis pro věřitele. K řešení každého případu přistupujeme individuálně a s maximální péčí.

Jako externí specialisté se věnujeme pouze této činnosti, používáme moderní metody vyhledávání a prověřování dlužníků. Při naší práci se snažíme vždy najít konstruktivní a věcné řešení.

Proč přenechat práci spojenou s evidencí, správou, inkasem a vymáháním svých pohledávek přenechávají specialistům? U věřitelů velmi často dochází k situaci, kdy vymáhají pohledávky bez ohledu na charakter či situaci dlužníka nebo bez jakékoliv konzultace s odborníkem, vynakládají nemalé náklady a často tráví spoustu času s beznadějnými případy. Naše služba a včasná kvalitní – byť negativní – informace může celou řadu nákladů spojených s dalším procesem vymáhání pohledávek uspořit.

Mezi další činnosti naší společnosti je obecně poradenství v oblasti pohledávek a závazků, krizové řízení podniku, konzultační činnost při hrozící či již existující druhotné platební neschopnosti a řešení obchodně-závazkových vztahů takovým způsobem, aby výsledky byly oboustranně uspokojivé. Externí pohled specialisty může velmi často odhalit slabé stránky, pomůže předejít vzniku krizových situací a pomůže využít příležitostí ke zdravému růstu.

Mezi naše klienty patří jak jednotlivci – soukromé osoby i podnikatelé, malé, střední i velké společnosti, majitelé bytových domů, sdružení vlastníků jednotek a bytová družstva.

 

Proč zvolit InkasníSlužbu.cz?

  • Rychlé, razantní, důrazné a efektivní vymáhání pohledávek bez zbytečné ztráty času a peněz.
  • Dlouholetá zkušenost v oblasti problematiky dluhů a znalost souvisejicích právních předpisů.
  • Komplexní soubor nabízených služeb.
  • Ke každému klientovi a případu je přistupováno individuálně.