• Prověřování nových i stávajících nájemníků, zajištění smluvní dokumentace, příp. revize smluvní dokumentace, prověření majetku a dohádatelných závazků dlužníka.
  • Spolupracujeme se správními společnostmi, majiteli bytových domů, majiteli domů a bytů, společenstvími vlastníků jednotek (SVJ) a bytovými družstvy.
  • Průběžné sledování plateb.
  • Komunikace s nájemci.
  • Pro více informací nás kontaktuje prostřednictvím e-mailu na adrese: info@inkasnisluzba.cz

 

Zajišťujeme servis související s nájemními vztahy. Připravíme Smluvní dokumentaci od podpisu nájemní smlouvy až po smluvní ukončení nájmu, předávací protokol k bytu a následné vystěhování problematického nájemníka. Umíme vyřešit také dluhy na fondu oprav.